FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

गा.पा अध्यक्ष श्री छिरिंग क्याप्ने लामा द्वारा प्रस्तुत आ.व २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

योजना छनौट गरि पठाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै)

गाउँकार्यपालिका बाट मिति २०७५ फाल्गुन २७ र २८ गते भएका निर्णय हरु

Pages