FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७८/०७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम

७७/७८ 07/04/2021 - 14:03 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon बजेट बक्तब्य.pdf

आ.व २०७७/७८ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम (रातो किताब)

७७/७८ 04/13/2021 - 14:41 PDF icon Redbook.pdf

उपाध्यक्ष श्री छिरिंग तामांग द्वारा प्रस्तुत आ.व २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य (पूर्ण पाठ)

७६/७७ 07/12/2019 - 15:49 PDF icon बजेट बक्तब्य २०७६.pdf

गा.पा अध्यक्ष श्री छिरिंग क्याप्ने लामा द्वारा प्रस्तुत आ.व २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/12/2019 - 15:47 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६.pdf

वि.सं २०७५ जेष्ठ २२ गतेदेखि हालसम्मका गाउँकार्यपालिकाका निर्णयहरु

७५/७६ 01/25/2019 - 13:07 PDF icon प्रशासनिक निर्णयहरु.pdf

२०७५/७६ को प्रस्तुत बजेट बक्तब्य को पूर्ण पाठ

७५/७६ 05/30/2018 - 15:15 PDF icon Budget-Speech-2075.pdf