FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा (गा.पा अन्तर्गतका विद्यालय हरु सबै)

दस्तावेज: 

गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभा सफलता पुर्वक सम्पन्न

आ.व २०७८/०७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम

Pages