FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन नीति तथा निर्देशिका हरु

सेवा करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) तथा वित्तीय जोखिम मुल्यांकन (FRA) को अन्तिम नतिजा

दस्तावेज: 

आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा (गा.पा अन्तर्गतका विद्यालय हरु सबै)

दस्तावेज: 

Pages