FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

छिरिङ क्याप्ने लामा

अध्यक्ष

tshiring.karmarong@gmail.com 9851019160

ठिल्ले आङ्मु तामाङ

कार्यपालिका सदस्य

९८६९७०७९६४

छिरीङ पुटिक लामा

उपाध्यक्ष

९८४९८९३०८०

कार्मा तुन्डुप लामा

वडा अध्यक्ष वडा नं १

९८६८३८०६५४

च्याबा लामा

वडा अध्यक्ष वडा नं २

९८४१२८४८६५

पासाङ लामा

वडा अध्यक्ष वडा नं ३

९८६९५९१५७०

पेमा छोईदाक लामा

वडा अध्यक्ष वडा नं ४

९८६८३७७३४४

दावा साङ्वो तामाङ

वडा अध्यक्ष वडा नं ५

९८६८३७७२४३

ग्याल्जेन तामाङ

वडा अध्यक्ष वडा नं ६

९८६८३७७२७३

सशांक लामा

वडा अध्यक्ष वडा नं ७

९८४११६४०७०

पेमा टोन्डुल लामा

वडा अध्यक्ष वडा नं ८

९८६४३४८७०७

रतन बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष वडा नं ९

९८६४८१२५०६

सिंह कामि

कार्यपालिका सदस्य

९८६८९२१५३०

धावा कामि

कार्यपालिका सदस्य

९८६४३४८६८७

कार्साङ याङ्जोम तामाङ

कार्यपालिका सदस्य

९७६५४५७७९७

कार्मा लाजोम गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८६१९६३६२५

खाँडो पुटिक लामा

गा.पा प्रवक्ता

९८६८०३७६६३