FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

सेवा करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages