FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Invitation for sealed quotation for the procurement of products and construction material on m

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको आ.व २०७८/०७९ को वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को जी.स.स मुगु बाट प्रकाशित अन्तिम नतिजा

दस्तावेज: 

आ.व २०७८/०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन को अन्तिम नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

सेवा करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सुचना (प्रकाशित मिति २०७९ पौष १३ गते)

Pages