FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

लेखा परिक्षणका लागि सुचिकृत गराउने सम्बन्धमा

आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा (गा.पा अन्तर्गतका विद्यालय हरु सबै)

दस्तावेज: 

दरखास्त आव्हान गरिएको बारे (संबन्धित सबै)

दस्तावेज: 

Pages