FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सरुवा सम्बन्धमा (सम्बन्धित सबै विद्यालय तथा शिक्षक हरु)

दस्तावेज: 

विषयगत रोस्टर/विज्ञ हरु सुचिकृत सम्बन्धमा (गा.पा अन्तर्गत कार्यरत ईच्छुक शिक्षक हरु सबै)

दस्तावेज: 

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बधित सबै विद्यालयको लागि)

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

Pages