FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

सेवा करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

सम्क्षित्त सुची र अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा (सम्बन्धित सबैका लागि )

सेवा करारमा पदपूर्तिको लागि आवेदन फाराम(डाउनलोड गर्नुहोस)

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

Pages