FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रेश बिज्ञप्ति (चौंथो गाउँसभा सम्बन्धमा)

दस्तावेज: 

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै विधालयहरु

दस्तावेज: 

योजना छनौट गरि पठाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै)

मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका बाटआ.व २०७५/०७६ मा शैक्षिक छात्रवृत्ति स्थापना सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages