FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक गाउँ विकास योजना

दशौँ गाउँसभामा अध्यक्ष श्री छिरीङ क्याप्ने लामाले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

आ.व २०७८/०७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम

आ.व २०७७/७८ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम (रातो किताब)

दस्तावेज: 

Pages